Välkommen till Life Funds

Life Funds förvaltar globala tillgångar i fonder för pensionsstiftelser, institutioner, försäkringsbolag och privatpersoner. I vår investeringsfilosofi fokuserar vi på riskjusterad avkastning, där vi genom noggrann kvalitativ och kvantitativ analys eftersträvar att uppnå förutsägbar avkastning till en låg risk.